Sikkerhet/safety

 

Barn

minimumshøyde er 120 cm på barn, barn fra 14 år nedover må være ledsaget av en voksen.


Bekledning

Noe bekledning låner vi ut, som flytedrakt, flytevest og kjørebriller. Hva som blir brukt er avhengig av været

på dagen da turen skal gå. Det viktig å ha med seg noe bekledning, dette er også avhengig av årstiden.

Men man trenger alltid stødig og godt fottøy, og resten blir opptil årstiden og været.

Høye hæler er ikke tillat/egnet.


Oppførsel i båten

Det er viktig å observere hva som blir sagt om oppførsel i båten før turen starter.

Så lenge båten går i fart som er høyere enn 5 knop, skal alle fortrinnsvis sitte på setene.

Ved grovere sjø kan det være behov for å stå for å kunne være med på å dempe landingene med beina.

Hør alltid på hva båtfører sier, da dette vil bidra til økt sikkerhet.


Røyking og brannfare

Det er totalforbud å røyke, bruke ild på kaia eller om bord.

Dette gjelder både passasjerer og mannskap.


Helse og havrafting

Det er noen helsemessige årsaker som tilsier at man må være forsiktig med å delta på havrafting.

Dette har sin bakgrunn i at havrafting kan være fysisk krevende å delta på. Imidlertid så kan vi tilpasse vårt kjøremønster for de som ønsker og delta.

Følgende må det taes hensyn til, eventuelt å ikke delta:

• Graviditet, dette er inviduelt.

• Ryggskader

• Kneskader

• Generell kondisjon, hvis denne er veldig lav.

Vi advarer på denne måten fordi vi ikke ønsker at man skal ha deltat på noe som gir ytterligere skader og problemer seinere.

Gi båtfører beskjed hvis det er ting som bør taes særskilt hensyn til.Alkohol og havrafting

Vi har en lav toleranse for beruselse om bord, alle som Båtfører anser for å være for beruset vil bli stående igjen.

På de turer der mat er en del av turen tillates normalt alkohol forbruk til maten, men man skal alikevell være klar over at man skal på en båttur tilbake igjen også.

De som skal på utdrikningslag anbefales å ta drikken etter båtturen, da det er både farlig og vanskelig å stå på vannski med noen øl innabords.

Igjen så er det båtfører som har siste ordet hvis det er noen som er synlig beruset før avgang.